Ceník beach volejbalového hřiště

 

Pronájem kurtu na 1 hodinu
každý den od 8:00 do 21:00 ………………….150,-Kč

 

Pronájem kurtu na 1 hodinu pro studenty a školy  
pondělí až pátek od 8:00 do 15:00 hod…………………………………… … 100,-Kč

 

Záloha na zapůjčení 1 míče na beach volejbal…………………………… …100,-Kč

 

 

Poznámky:

 

-         Sezóna trvá od 01.05.2009 do 30.09.2009

-         Minimální doba pronájmu je jedna hodina, dále její celé násobky.

-         Zájemce musí uhradit pronájem nejpozději 5 minut před začátkem u správce.

-         Nejpozději v čase ukončení nájmu musí být kurt uvolněn.

-         Za zapůjčené a nevrácené míče záloha propadá a nevrací se.

beach volejbal roztoky